DVD over Moaraná

Het bestuur prijst zich gelukkig dat iedere Vriend die niet in de gelegenheid is om zelf ter plaatse poolshoogte te nemen, door middel van een achttien minuten durende DVD kan zien hoe het er op Moaraná toegaat. Het Bestuur vond er een bevestiging in van alles wat het in de afgelopen jaren aan informatie heeft ontvangen en aan de Vrienden heeft doorgegeven. Moaraná beschikt nu over een hulpmiddel waarmee in bredere kring in Belém bekendheid kan worden gegeven aan de school: het idealisme van de schoolleiding tot en met de dagelijkse praktijk op school.

De DVD bevat beelden vol tegenstellingen. De majestueuze pracht van de Amazone met haar rijke natuur tegenover de verstedelijking aan de monding ervan. De moderne wolkenkrabbers in het centrum van de stad tegenover de schrijnende armoede in de sloppenwijk Guamá. De vreugde die van de gezichten van de kinderen afstraalt, tegenover de mensonterende omgeving waarin zij leven. De trots van de ouders over wat zij hun kinderen kunnen meegeven tegenover hun verder uitzichtloze levensomstandigheden.

Laat ieder die belang stelt in Moaraná zich er door deze beelden en interviews zelf van overtuigen dat onze stichting met haar werk door moet gaan.

Wij zijn de Vriend in wiens opdracht deze DVD is gemaakt – hij wilde anoniem blijven – dan ook heel dankbaar. Voor de kinderen, onderwijzeressen en ouders was het een bijzondere ervaring om zichzelf in beeld te zien.

Scroll naar boven