Over Moaraná

De school Centro Educaçional Moaraná staat middenin een grote sloppenwijk in Belém, een miljoenenstad in Noord Brazilië aan de monding van de Amazone. Moaraná werd in 1991 opgericht door de zussen Eliana en Cristina Socorro, beiden werkzaam als onderwijzeres in Belém.

 

Het ideaal van de zussen was om arme, kansloze kinderen zicht op een betere toekomst te geven. Ouders moesten meer bij het onderwijs worden betrokken, terwijl de opvoeding en ook de lesstof voor de leerlingen meer visueel werden gemaakt door het gebruik van materialen.

Twee decennia later straalt de school Moaraná dit ideaal uit. Tegenwoordig zetten de leerkrachten zich ook in om hun visie op onderwijs en ouderparticipatie te introduceren bij andere scholen. Daarnaast nemen zij actief deel aan projecten tegen huiselijk geweld en seksueel misbruik van kinderen. Buiten schooltijd worden het gebouw en het onlangs vernieuwde schoolplein gebruikt voor sport en sociale activiteiten in de wijk.

Moaraná ontvangt een beperkte financiële bijdrage van de Braziliaanse overheid. Ze kan echter alleen blijven voortbestaan met geldelijke steun van de Vrienden van Moaraná.

Scroll naar boven