IBAN: NL56ABNA0615704530

NL56ABNA0615704530

t.n.v. Vrienden van Moarana

Onze banken zetten de banknummers vanaf 1 augustus niet meer automatisch om in IBAN.

Vandaar dit steuntje in de rug voor onze goede gevers.

Uw bijdrage wordt nog steeds bijzonder gewaardeerd!

Scroll naar boven