Film: Moarana ri! (Moarana lacht!)

Wat leuk dat u onze website weer hebt gevonden! Heeft u onze ansichtkaart ontvangen? De kaart verwijst naar een filmpje dat speciaal voor u is gemaakt. Een filmpje opgenomen in onze school in Belem met allemaal blije kinderen die dank zij uw giften de kans hebben al op jonge leeftijd…

Lees verder

BIG BUSINESS 8 februari

  Dit is Anne Bastiaanse. Voor haar profielwerkstuk voor haar school (het Alberdingk Thijm College in Hilversum) organiseert zij een feest waarmee zij geld inzamelt voor Moaraná.  Het feest heet BIG BUSINESS. Het vindt plaats op 8 februari 2013 in het PAKHUYS te Hilversum van 23.00 tot 5.00 uur. Vanaf…

Lees verder

Jan Meijer neemt afscheid

Meer dan 12 jaar is Jan Meijer voorzitter geweest van het bestuur van de Stichting Vrienden van Moaraná. Tijdens de bestuursvergadering van 28 november jongstleden namen wij met veel warmte afscheid en bedankten wij hem voor zijn grote inzet en enthousiasme.  Dat ging vergezeld van een mooie bos bloemen, een…

Lees verder