Het bestuur

Voorzitter/secretaris:

Rudolf van Beijmerwerdt
Overhoeksparklaan 36
1031 KC Amsterdam
06 – 247 39 907
rudolf.van.beijmerwerdt@frappe.nl

Penningmeester:

Axel Verheij
Mr. P. J. Oudsingel 81
6836 PL Arnhem
axieaxel@icloud.com

Lokaal lid:

Marcel Hazeu
celzeu@gmail.com

De Stichting Vrienden van Moaraná heeft al veel bereikt voor onze school.

De school doet er in Brazilië alles aan om fondsen te werven. En dat lukt steeds beter.

Maar Moaraná heeft de steun van ons uit Nederland nog enkele jaren hard nodig.

Als u deze blije Braziliaanse kinderen en hun enthousiaste juffen wilt steunen kunt u uw bijdrage storten op IBAN NL56 ABNA 061.57.04.530 t.n.v. Stichting Vrienden Moaraná

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.