IBAN: NL56ABNA0615704530

NL56ABNA0615704530

t.n.v. Vrienden van Moarana

Onze banken zetten de banknummers vanaf 1 augustus niet meer automatisch om in IBAN.

Vandaar dit steuntje in de rug voor onze goede gevers.

Uw bijdrage wordt nog steeds bijzonder gewaardeerd!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.